Agroturystyka na Podlasiu

Agroturystyka – jest formą wypoczynku w warunkach wiejskich znana również pod nazwą wczasów pod gruszą.

Wypoczywając w ten sposób można poznać jak funkcjonuje gospodarstwo wiejskie: w jaki sposób hoduje się zwierzęta, uprawia rośliny. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg.

Pamiętajmy, że agroturystyka również dodatkowe źródło dochodu mieszkańców wsi. Przeciwdziała bowiem wyludnianiu obszarów wiejskich poprzez dodatkowy wzrost dochodów mieszkańców, podnoszenie atrakcyjności ziemi oraz propagowanie ekologicznej turystyki.

Korzystając ze wczasów pod gruszą można zobaczyć jak funkcjonuje gospodarstwo rolne, mieszkając na miejscu, jadając posiłki z gospodarzami, a nawet uczestniczyć w pracy na polu.